Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

ОБЯВА за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

изтегли документа

 

Изключително емоционално премина  кулинарния празник "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“, организиран  от сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ в партньорство с Община Кърджали и НЧ „Огнище 1944“ с. Стремци, Община Кърджали.

Празника който се състои на 16.09.2022 година в село Стремци с мотото „Уникалните гозби от Източните Родопи “ събра за пръв път  най-добрите готвачи от  региона и близките насели места на Община Кърджали.

В изложението бяха показани характерни за селото и региона ястия.  Сред акцентите бяха: къпана баница, кешкек, баклава с локум, капама с ориз, баница с пиле, гювеч с кюфтета и зеленчуци и др. 

Жури в състав: с председател Надежда Цветкова и членове Петя Бонева, и Халим Бекир оцени представените ястия в три раздела: най-вкусно основно ястие, най-вкусно тестено изделие и най-вкусно приготвен десерт. 

Празника бе открит от Изпълнителният директор на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ – г-жа Иванка Душкова, която представи екипа, дейността на МИГ-а и гостите на празника. След това приветствие към присъстващите направи, г-н Лятиф Расим  – Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ .

Програмата беше разнообразна и в нея се включиха женската певческа група и младежката група към читалище при НЧ „Огнище 1944“ с. Стремци.

Наградени бяха всички взели участие в празника "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“ .

Раздадени бяха информационни материали на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“, а желаещите получиха  повече информация за предстоящите покани по мерките от СВОМР, реализираща се през настоящия програмен период от „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

прочетете по-старите новини