Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, съгласно българското законодателство, носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество. То е учредено на 24.11.2016 г. и е регистрирано в ХОС с решение № 217 от 21.12.2016 г.

Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

прочетете повече

Изключително емоционално премина  кулинарния празник "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“, организиран  от сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ в партньорство с Община Кърджали и НЧ „Огнище 1944“ с. Стремци, Община Кърджали.

Празника който се състои на 16.09.2022 година в село Стремци с мотото „Уникалните гозби от Източните Родопи “ събра за пръв път  най-добрите готвачи от  региона и близките насели места на Община Кърджали.

В изложението бяха показани характерни за селото и региона ястия.  Сред акцентите бяха: къпана баница, кешкек, баклава с локум, капама с ориз, баница с пиле, гювеч с кюфтета и зеленчуци и др. 

Жури в състав: с председател Надежда Цветкова и членове Петя Бонева, и Халим Бекир оцени представените ястия в три раздела: най-вкусно основно ястие, най-вкусно тестено изделие и най-вкусно приготвен десерт. 

Празника бе открит от Изпълнителният директор на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ – г-жа Иванка Душкова, която представи екипа, дейността на МИГ-а и гостите на празника. След това приветствие към присъстващите направи, г-н Лятиф Расим  – Председател на Управителния съвет на сдружение „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ .

Програмата беше разнообразна и в нея се включиха женската певческа група и младежката група към читалище при НЧ „Огнище 1944“ с. Стремци.

Наградени бяха всички взели участие в празника "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“ .

Раздадени бяха информационни материали на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“, а желаещите получиха  повече информация за предстоящите покани по мерките от СВОМР, реализираща се през настоящия програмен период от „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

МИГ Стамболово-Кърджали кани всички граждани интересуващи се от местното културно наследство да присъстват на празника "Кулинарен калейдоскоп от Източните Родопи“, който ще се проведе на 16.09.2022 г. в с. Стремци, Община Кърджали. Празника се провежда с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 16.09.2022 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: МИГ Стамболово-Кърджали 54 в партньорство с НЧ„Огнище 1944“ с.Стремци, община Кърджали

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: с. Стремци, двора и сградата на НЧ „Огнище 1944“ 

 

ПРОГРАМА НА ПРАЗНИКА

12.30-13.00 ч. Събиране на участниците и гостите и подготовка за празника пред сградата на НЧ „Огнище 1944“

13.00-13.02 ч. Откриване на събитието – Иванка Душкова, Изпълнителен директор на МИГ Стамболово-Кърджали 54

13.03-13.05 ч Турска поговорка/маане/ за добре дошли от страна на домакините на събитието  

13.06-13.09 ч. Приветствие на председателя  на МИГ Стамболово-Кърджали 54    Лятиф Расим към участниците и гостите на празника

13.10-12.15 ч. Представяне състава на Кулинарната комисия за избор на първите три най-атрактивни традиционни местни ястия

13.16-12.30 ч. Изпълнение на женската певческа група на народни песни към читалище „Огнище 1944“ 

13.31-13.40 ч. Дава се думата на публиката за да се представят няколко интересни за местната общност народни поговорки /маанета/

13.41-13.45 ч. Възникване на Грамофон тепе, разказ на водещия

13.46-14.00 ч. Изпълнение на младежката група към НЧ „Огнище 1944“ на танци

14.00-14.10 ч. Разглеждане на кулинарната изложба от участниците с дегустация на ястията и Фотоизложбата „Чешмите на Източните Родопи"

14.11-14.15 ч. Гласуване за всяко ястие от участниците в празника и избор на три Най-вкусни ястия получили най-много гласа от посетителите

14.16-14.25 ч. Обявяване решението на Кулинарната комисия за отличените три ястия и награждаване на победители и участници в кулинарната изложба

14.26-14.55 ч. Кетъринг за участници и гости

14.56-15.00 ч. Закриване на празника

 

Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54" е юридическо лице, регистрирано съгласно българското законодателство. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37-44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично-частно партньорство на местно ниво със следния предмет – подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Стамболово и 54 гранични села от община Кърджали.

Сдружението си поставя редица цели по-важните от които са:

  • Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазването на околната среда и природните ресурси, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
  • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или от Европейския социален фонд (ЕСФ), и/или от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).
  • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони, чрез подобряване качеството на живот;
  • Да стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони като развива целева и иновативна политика в селските райони.
 

 

прочетете по-старите новини