24.11.2016 г. - Устав на Сдружение с нестопанска цел "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.11.2016 г. - Списък на присъствалите членове на Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.11.2016 г. - Протокол от Учредително събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

28.12.2016 г. - БУЛСТАТ на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

03.01.2017 г. - Списък на членовете на Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

03.01.2017 г. - Списък на членовете на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.01.2017 г. - Съдебно решение и допълненията към него

01.04.2021 г. - Списък на членовете на Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.03.2023 г. - Протокол №17 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

05.07.2022 г. - Протокол №16 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

08.02.2022 г. - Протокол №15 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.05.2021 г. - Протокол №14 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.03.2021 г. - Протокол №13 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

22.01.2021 г. - Протокол №12 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

14.08.2020 г. - Протокол №11 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.01.2020 г. - Протокол №10 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

19.08.2019 г. - Протокол №9 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.01.2019 г. - Протокол №8 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

10.01.2019 г. - Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ "МИГ Стамболово - Кърджали 54" на 24.01.2019 г.

05.12.2018 г. - Протокол №7 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.10.2018 г. - Протокол №6 от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

10.09.2018 г. - Покана за провеждане на Общо събрание на СНЦ "МИГ Стамболово - Кърджали 54" на 09.10.2018 г.

01.06.2018 г. - Протокол от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

16.02.2018 г. - Протокол от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

14.03.2017 г. - Протокол от Общото събрание на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.02.2017 г. - Покана за Общо събрание на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ на 14.03.2017 г.

26.10.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.10.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

16.09.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.08.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.08.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

15.07.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.07.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

05.07.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.07.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.04.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.04.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.02.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

15.01.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.01.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.01.2022 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

22.11.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

20.09.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.09.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

23.08.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

13.07.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.07.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

27.05.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

13.05.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

22.04.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

19.04.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

10.03.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.03.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

02.03.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.02.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.02.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.01.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.01.2021 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

29.12.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

06.11.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

23.10.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.10.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

23.09.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.09.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.09.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

26.08.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.08.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

31.07.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

29.07.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.07.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

30.06.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

17.06.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

05.06.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

28.05.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

22.05.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.04.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

13.03.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.03.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.02.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

14.02.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.02.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.01.2020 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.12.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.12.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

04.11.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.10.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

10.10.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

30.09.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

27.09.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

17.09.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

23.08.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

14.08.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.08.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.08.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

29.07.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

28.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

27.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

15.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

15.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

08.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.05.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.04.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

12.04.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

25.03.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.03.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.03.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

22.01.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.01.2019 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

07.12.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

01.12.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

03.09.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

21.08.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

28.07.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

11.05.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

03.05.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

09.01.2018 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

18.02.2017 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

24.11.2016 г. - Протокол от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"