Одобрените експерт оценители след проведения през месец август 2018 г. първи конкурс:

 • Ганка Димова Дончева;
 • Боян Стефанов Костадинов;
 • Диана Колева Гочева;
 • Росен Георгиев Кузев;
 • Николина Христова Дечева;
 • Петя Крайчева Иванова;
 • Слава Тодорова Бахчеванска;
 • инж.техн. Васка Николова Каптебилова;
 • Мария Валентинова Петкова;
 • Соня Малинова Ангелова;
 • Кателина Милкова Пеневска;
 • Евдокия Василева Георгиева;
 • Златка Атанасова Георгиева;
 • Атанаска Иванова Колева;
 • Бахрин Рафет Метсан;
 • Ивелина Йорданова Станева;
 • Павлина Савова Йончева;
 • Владимир Валериев Станчев.

Одобрените експерт оценители след проведения през месец февруари 2021 г. втори конкурс:

 • Преслав Трилков Гайдарски;
 • Пламен Маринов Чингаров;
 • Ализан Нихат Яхова.

Членове на Общото събрание, отговарящи на изискванията за оценители, одобрени от Общото събрание:

 • Мадлена Иванова Коджабашева;
 • Антоанета Георгиева Рамадан;
 • Петко Георгиев Ангелов;
 • Виолета Дочева Делчева.