Споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-37/05.10.2018 г. към споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-37/27.08.2019 г. към споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-37/09.01.2020 г. към споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-37/17.11.2020 г. към споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-37/29.11.2021 г. към споразумение за изпълнение на стратегия на воденото от общностите местно развитие № РД 50-37/20.04.2018 г.