20.02.2023

До всички жители на Община Стамболово и 54 села на община Кърджали

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 28.02.2023 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Ако нямате възможност да посетите събитието, можете да ни пишете на имейла: [email protected] или да посетите нашия офис.

Лятиф Расим – Председател на УС