26.09.2016

На 6 и 7 октомври предстои провеждането  на информационна среща/семинар в Стамболово от 9.30 ч. в сградата на община Стамболово. На този семинар представителите на трите сектора: публичен, стопански и неправителствен ще могат да се запознаят с подхода ВОМР, с изискванията за финансиране на многофондовите стратегии и с положителните практики постигнати от МИГ от предходния програмен период.