04.10.2016

На 17 и 18 октомври започва обсъждането и разработването на  Стратегията за местно развитие.

Планира се провеждането на две работни срещи в Царева поляна и Поповец, съответно от 13 и 15.30 часа в читалищата на населените места.

Работните срещи са планирани за 17 октомври, а за 18 октомври се предвижда провеждането на еднодневна информационна среща за консултиране на Стратегията за местно развитие, която ще се проведе от 9.30 ч. в сградата на община Стамболово.

Обръщаме се към всички граждани живеещи на територията на община Стамболово и на територията на 54 села на община Кърджали, които имат интерес към проектните възможности, които предлага многофондовата стратегия, да заповядат на организираните срещи. Очакваме активно включване, предложения и проектна готовност от местните представители на бизнеса, НПО и публичния сектор.