24.10.2016

На 20.10.2016 г. в читалищата  в с.Царева поляна и с.Поповец,  община Стамболово се проведоха две работни  срещи за обсъждане на Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група „Стамболово-Кърджали 54“. Присъстваха земеделски производители, читалищни деятели и граждани. Представени бяха общите изисквания към стратегията и възможностите, които тя представя за интегрираното развитие на територията. 

На организираните срещи бяха поканени  всички граждани, живеещи на територията на община Стамболово , и в 54 –те села на община Кърджали, включени в общия проект на двете общини, който е  финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 21 октомври Стамболово бе домакин на Информационната среща за консултиране на Стратегията за местно развитие. Въз основа на решенията на местната общност тя освен от ПРСР може да бъде финансирана и от други европейски фондове. На информационната среща започна обсъждането на Стратегията на Водените от общностите местно развитие базирани на проблемите и потребностите на територията. На тази база започна формулирането на целите и на част от критериите за избор на проекти.

Местните представители на бизнеса, неправителствения  и публичния сектор активно се включваха в дискусиите и даваха своите предложения за бъдещи инициативи  в сферата на бизнеса, социалния и културния живот. Целите на тези информационни срещи са в процеса на планиране да се идентифицират проектните намерения и в процеса на планиране да се включат максимално широк кръг представители на местните общности с мнения за  развитието на икономиката и социалните условия на територията на общините Стамболово и Кърджали.