21.11.2016

На 18.11.2016 г. в Стамболово, в заседателната зала на общинска администрация с.Стамболово се проведе Информационна среща за консултиране на местната общност.

На нея се обсъди стратегическата рамка на СМР, критериите, мерките, които ще се включат в нея и допълнителните оперативните програми, които са подходящи за територията като:  ОПНОИР и ОПОС. Насрочена бе и следващата информационна среща, която ще се проведе на 02.12.2016 г. в Стамболово.