28.11.2016

На 25.11.2016 г. на територията на община Стамболово се проведе Втората информационна кампания по подготвителните дейности на ВОМР. Тя включваше две информационни срещи, които се проведоха в читалището на с. Силен и в читалището на с.Рабово.

В информационните срещи се включиха най-вече земеделски производители от региона и представители на местната общност, които имат проектни намерения и искат да използват бъдещите проектни възможности на Стратегията за местно развитие. Задаваха се въпроси свързани със СМР, с възможностите и изискванията към бъдещите проекти. Обсъждаха се различни варианти и се предлагаха решения на местните проблеми. Разпространени бяха рекламни и информационни материали.