28.12.2016

На 16.12.2016 г. в залата на Общинска администрация - Стамболово се проведе еднодневна информационна конференция на която се представи  анализът на ситуацията на територията на МИГ Стамболово – Кърджали 54 и се представиха положителните практики на някои български МИГ-ове от предишния програмен период.

Предоставената на аудиторията информация ще подпомогне местната общност при анализа на местните ресурси и при изработването на Стратегията за местно развитие през периода 2014-2020 г. С тази последна инициатива завърши поредицата  от обучителни инициативи планирани за провеждането им на територията на МИГ Стамболово – Кърджали 54.