10.01.2017

Каним всички заинтересовани страни от община Стамболово и от 54 села на община Кърджали да присъстват на двете обществени обсъждания, които ще се проведат на 19.01.2017 г. както следва:

  • От 9.30 ч. в сградата на Общинска администрация Стамболово в заседателната сграда;
  • От 13.00 ч. в сградата на Кметството в с.Поповец, община Стамболово.