03.07.2018

Във връзка с прилагане на подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г., Ви уведомяваме, че в периода 20.07.2018г. - 30.07.2018г. ще се проведат информационни срещи на територията на „МИГ Стамболово- Кърджали 54“, както следва:

 • 20.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Долно Ботево,
 • 20.07.2018г. – 15:00 часа – заседателна зала на Общинска администрация, село Стамболово;
 • 23.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Широко поле;
 • 23.07.2018г. – 15:00 часа – кметство в село Сипей;
 • 24.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Пчелари;
 • 24.07.2018г. – 15:00 часа – НЧ „ Развитие- 1946“ в село Силен;
 • 25.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Солище;
 • 25.07.2018г. – 15:00 часа – кметство в село Рани лист;
 • 27.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Перперек;
 • 27.07.2018г. – 15:00 часа – НЧ „ Огнище“ в село Стремци;
 • 30.07.2018г. – 10:00 часа – кметство в село Звиница;
 • 30.07.2018г. – 15:00 часа – кметство в село Мост.