10.08.2018

Във връзка с прилагане на подмярка 19.4 – „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 – „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г., Ви уведомяваме, че в периода 13.08.2018г. - 31.08.2018г. ще се проведат обучения на местни лидери  на територията на „МИГ Стамболово- Кърджали 54“, както следва:

 • 13 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Миладиново, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 13 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Конево, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 27 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Солище, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 27 и 28 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Сипей, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 7.2, 7.5 и 7.6 от СВОМР;
 • 28 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Стремци, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 29 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Звиница, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 30 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Тънково, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 29 и 30 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Стамболово, заседателна зала на общинска администрация от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 7.2, 7.5 и 7.6 от СВОМР;
 • 31 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Лясковец, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР;
 • 31 август 2018 г.
  място на провеждане: с. Долно Черковище, кметството от 09:30 часа;
  тема на обучението: Организиране на обучението свързано с изпълнението и отчитането на проекти по мярка 4.1 и 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и 6.4.2 от СВОМР.