28.03.2019

Нa 22.03.2019 г. приключи приема на проекти по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

Подадени бяха два проекта:

  1. Проект: „Възраждане, възстановяване, съхранение и популяризиране идентичността на Тракийското вино“ от Фондация „Древна българска земя“ – с.Стамболово, община Стамболово;
  2. Проект: „Възстановяване, съхранение и популяризиране на културното наследство на Източно Родопска местна кухня на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54“, Сдружение „Съюз за развитие Тракия“ – с.Мост, община Кърджали.