26.06.2020

МИГ Стамболово-Кърджали 54 започна провеждането на информационните срещи и обученията по селата на територията, както спедва:

Г  Р  А  Ф  И  К

за провеждане на обучения и публични събития във връзка с прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“

Планирано обучение/събитие Тема на обучението/събитието Период на провеждане на събитието Място и начален час на провеждане на събитието
1 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 25.06.2020 г. с. Долно Ботево, читалището от 10:00 часа
2 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 25.06.2020 г. с. Малък извор, кметство от 14:00 часа
3 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 26.06.2020 г. с. Пчелари, кметство от 10:00 часа
4 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 26.06.2020 г. с. Лясковец, кметство от 14:00 часа
5 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 30.06.2020 г. с.Гледка, кметство от 10:00 часа
6 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 30.06.2020 г. с.Долно черковище, кметство от 14:00 часа
7 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 01.07.2020 г. с.Балкан, кметство от 10:00 часа
8 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 01.07.2020 г. с.Солище, кметство от 14:00 часа
9 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 02.07.2020 г. с. Перперек, кметство от 10:00 часа
10 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 02.07.2020 г. с. Мост, кметство от 14:00 часа
11 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 03.07.2020 г. с. Стремци, НЧ „Огнище“ от 10:00 часа
12 Провеждане на обучения за местни лидери Организиране на информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от СВОМР 03.07.2020 г. с. Широко поле, кметство от 14:00 часа