27.04.2021

Скъпи граждани,

МИГ Стамболово-Кърджали 54 кани всички, които се интересуват от местното и регионално развитие на територията на МИГ да посетят общественото обсъждане на предлаганите промени в Стратегията за Водени от общностите за местно развитие на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 

Можете да се запознаете с предлаганите промени от публикувания текст на сайта. 

Общественото обсъждане на Стратегията ще се проведе на 10.05.2021 г. в залата на община Стамболово от 10.00 ч.

Лятиф Расим – Председател на УС